Ruszyły zapisy na zajęcia dodatkowe

Ruszyły zapisy na zajęcia dodatkowe

Pozostał jeszcze ostatni tydzień wakacji. Tymczasem warto pomyśleć o powrocie do szkoły i zaplanować czas po lekcjach. Ruszyły bowiem zapisy na zajęcia dodatkowe w placówkach miejskich.

Rekrutacja na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz trwa do 4 września i prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Oferta edukacyjna Pałacu Młodzieży i Młodzieżowych Domów Kultury skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W placówkach tych realizowane są m. in. zajęcia fotograficzne, instrumentalne, komputerowe, modelarskie, naukowe, plastyczne, rekreacyjne, sportowe, taneczne, teatralne, techniczne, turystyczne, wokalne, z języków obcych, a także akademia malucha, czy klub filmowy.
Więcej o zasadach naboru TUTAJ

Warto wiedzieć
Główne cele działalności Pałacu Młodzieży i MDK to wspomaganie dzieci i młodzieży w:
– rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,
– kształtowaniu osobowości,
– pogłębianiu wiedzy i umiejętności,
– kreowanie zdrowych i konstruktywnych postaw,
– przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
– organizowanie różnych form bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji.

Powyższe cele placówki realizują wykonując zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne, z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego oraz podejmując działania na rzecz:
– pogłębiania i rozszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wykraczającej poza obowiązujące programy szkolne,
– rozwijania różnorodnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
– stwarzania warunków dla harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez różne dziedziny kultury i sztuki, nauki i techniki, sportu i wychowania fizycznego oraz profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej,
– promowania zdrowego, wolnego od uzależnień i wszelkich form przemocy stylu życia,
– kształtowania umiejętności kreatywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego,
– stwarzania warunków dla wszechstronnego rozwoju intelektu i osobowości wychowanków.

Źródło: Urząd Miejski w Bydgoszczy

Previous Policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku
Next Paraolimpiada w Tokio z udziałem bydgoszczan

Może to Ci się spodoba

Proces leczenia narkomani – poszczególne etapy

Jak wiadomo leczenie uzależnienia od narkotyków nie jest proste i zwykle trwa bardzo długi czas. W związku z rodzajem uzależnienia, możemy samo leczenie od narkomanii podzielić na różne etapy i

Chłodnictwo przemysłowe – najpopularniejsze rozwiązania

Jedną z pierwszych rzeczy, jakiej uczy się każdy student HVAC/R jest to, że urządzenia klimatyzacyjne nie wytwarzają chłodnego powietrza. To, co faktycznie robią, to usuwanie ciepła z danego obszaru. Wszystkie

„Handel ludźmi”

W ramach realizacji „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018”, w miesiącu maju b.r., policjantki Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadziły w Galicyjskim Centrum Integracji Społecznej

Już jest! Odkryj nowy, podążający za wciąż ewoluującymi potrzebami, świat eSmokingWorld!

1 lipca 2021 w Centrum Handlowym M1 w Krakowie, przy ulicy Alei Pokoju 67 otworzył się nowy punkt sprzedaży eSmokingWorld. Zawsze chcemy być blisko naszych Klientów, a dzięki temu, że

W Krakowie rusza budowa prawie 1400 tanich mieszkań

Kraków jest jednym z dwóch miast w Polsce, obok Warszawy, w których przybywa i będzie przybywać mieszkańców, a wielu z nich to absolwenci licznych krakowskich uczelni. Problemem dla młodych ludzi jest jednak brak własnego mieszkania. Uwzględniając zarobki

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z wyceną odszkodowania?

Co zrobić, jeśli nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego w sprawie odszkodowania? W pierwszej kolejności należy napisać odwołanie. Aby mieć pewność, że odwołanie przyniesie oczekiwany skutek, polecamy odwiedzić stronę

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź